Aktualności

24.11.2021 - 12:26
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Gościmiu informuje, że przyjmujemy skierowania na rehabilitację finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczymy rehabilitację ambulatoryjną na terenie ORW Gościm oraz wizyty domowe... więcej
23.11.2021 - 14:35
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Gościmiu informuje, że od jesieni br. została utworzona na terenie ORW Gościm poradnia diabetologiczna refundowana przez NFZ. Na potrzeby poradni do naszego ośrodka przyjeżdżać będzie Dr n. med.... więcej
04.11.2021 - 16:15
INFORMUJEMY, ŻE WODA POD WZGLĘDEM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2294) I... więcej
19.01.2021 - 14:01
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19. W pakiecie oferujemy: - kinezyterapia ogólnoustrojowa, - ćwiczenia oddechowe, - stymulację oddechową metodą PNF, - ćwiczenia na... więcej
25.11.2021 - 11:53
W swojej ofercie posiadamy również zakontraktowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w obszarze psychiatrii – Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)