Zespół Leczenia Środowiskowego

W swojej ofercie posiadamy również zakontraktowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w obszarze psychiatrii – Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)