Zabiegi Refundowane przez NFZ

Laseroterapia
Pole magnetyczne wielkiej częstotliwości / Diatermia, Terapuls /
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości / magnetronik/
Ultradźwięki
Elektroterapia / elektrostymulacje, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy KOTZA, prądy TREBERTA, prądy interferencyjne , jonoforeza, galwanizacja/
Masaż suchy częściowy
Masaż limfatyczny
Masaż wirowy kończyn
Masaż podwodny
Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Lampa Sollux
Krioterapia ogólnoustrojowa – skierowanie od ortopedy, neurologa, reumatologa lub rehabilitacji medycznej.
Zabiegi nierefundowane przez NFZ lub nieoferowane w cenie skierowania są odpłatne