Zmiany organizacyjne

Pragniemy poinformować Państwa, iż od października 2018 roku, Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze zmieniła swoją nazwę na Spółdzielnia Rehabilitacja w Gościmiu. Od listopada 2018 roku Ośrodk Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Gościmiu jest jedynym ośrodkiem Spółdzielni. Niestety, nie jesteśmy już właścicielami Ośrodka "Duet" w Karpaczu tym samym nie będą już tam organizowane turnusy rehabilitacyjne. Ponadto informujemy, iż Zarząd Spółdzielni w Zielonej Górze oraz Dział Sprzedaży zostały przeniesione do Gościmia.

.