Zmiany na rozpoczęcie sezonu letniego

Unowocześniony pomost na przystani wodnej w ORW juz czynny