Wznowienie Rehabilitacji ZUS

Szanowni Pacjenci, w związku ze wznowieniem prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach Prewencji Rentowej ZUS, informujemy, że:

1. Pierwszy turnus po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 rusza w dniu 23 sierpnia 2020 roku

2. Każdy pacjent skierowany na ten turnus oraz każdy następny, po otrzymaniu skierowania na rehabilitację od ZUS proszony jest o telefoniczny kontakt z ośrodkiem pod numerem: 95 762 42 38 wew. 99 (celem zarejestrowania się na test koronawirusa)

3. Po potwierdzeniu zgłoszenia na test, każdy pacjent ma obowiązek zgłosić się do najbliższego punktu, gdzie zostanie wykonany test, jednak nie szybciej jak 6. dni przed przyjazdem na turnus do ośrodka.

4. Po wykonaniu testu pacjent zostanie poinformowany przez ośrodek telefonicznie o jego wyniku, w przypadku wyniku negatywnego, będzie można rozpocząć turnus. W przypadku otrzymania wyniku negatywnego po terminie rozpoczęcia się turnusu, jednak nieprzekraczającego czterech dni, również będzie można przyjechać na rehabilitację.

5. W dniu przyjazdu pacjenci posiadający wynik negatywny na COVID-19 zostaną wpuszczeni na teren Ośrodka pojedynczo, tzn. bez dodatkowych osób (rodzina nie będzie wpuszczana).
Prosimy o przyjazd z własnymi maseczkami lub przyłbicami oraz rękawiczkami

Lista punktów pobrań:

https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran