OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH

SZANOWNY PACJENCIE!!!

W ZWIĄZKU Z REALNYM ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
UPRZEJMIE PROSIMY O MAKSYMALNE OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH CELEM UMOWIENIA SIĘ NA REHABILITACJĘ.
PACJENT POSIADAJĄCY SKIEROWANIE REFUNDOWANIE W RAMACH NFZ NA WSTĘPIE PROSZONY JEST O KONTAKT TELEFONICZNY Z NASZĄ RECEPCJĄ
POD NUMEREM: 95 762 42 38

DOPIERO PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM I UMOWIENIU WIZYTY FIZJITERAPEUTYCZNEJ PROSIMY O PRZESŁANIE DO NAS SKIEROWANIA DROGĄ LISTOWĄ LUB MAILOWĄ (RECEPCJA@ORWGOSCIM.PL) WRAZ Z PODANIEM NUMERU KONTAKTOWEGO.

OSTATECZNIE W PRZYPADKU NIEMOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W TAKI SPOSÓB PROSIOMY O OSOBISTE DOSTARCZENIE, JEDNAK PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.